Chào mừng quý khách ghé thăm website của Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC)
Trang chủ |Sitemap |Check mail
banner
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Trụ sở chính
0804.2566 - 08043139
08044499 - 08042566
Fax:
024.38472271

VVFC tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV – Nhiệm kỳ III (2018-2022)

Ông Vũ An Khang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị VVFC - Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ IV ngày 19/12/2020 tại Quảng Ninh.

  
                             Ông Nguyễn Tiến Thỏa – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam trình bày tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm có ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá đại diện Bộ Tài chính và các thành viên Ban chấp hành Hội Thẩm định giá.


                Ông Vũ An Khang – Chủ tịch HĐQT VVFC và ông Nguyễn Anh Tuấn  - Cục trưởng Cục Quản lý giá                                                                                    Ông Vũ An Khang tham dự hội nghị
 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thỏa trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội Thẩm định giá.