Chào mừng quý khách ghé thăm website của Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC)
Trang chủ |Sitemap |Check mail
banner
VBPL
Hỗ trợ trực tuyến
Trụ sở chính
0804.2566 - 08043139
08044499 - 08042566
Fax:
024.38472271

Thẩm định giá

TT Tên file Định dạng file Download
1 Thông tư số 60/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng
2 Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
3 NGHỊ ĐỊNH 12/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 89/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
4 Thông tư 86/2019/TT-BTC giá khởi điểm để đấu giá khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
5 Thông tư 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 về việc kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng thẩm định giá
6 Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
7 Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
8 Thông tư 145/2016/TT-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11
9 Luật giá
10 Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
11 06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
12 Thông tư 153/2016/TT-BTC ngày 201/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC
 Trang:    1  2 

Bất động sản

TT Tên file Định dạng file Download
1 Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/1/2021 ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.
2 TT số 47 /2018/TT-BTC, ngày 15 / 5/2018 của BTC Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GT và TLi
3 Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định
4 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/9/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ_CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
5 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
6 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
7 Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013
8 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
9 Nghị định 32/2015 ngày 25/3/2015
10 Luật đầu tư số 67/2014/QH13
11 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014
 Trang:    1  2  3 

Đấu giá

TT Tên file Định dạng file Download

Biểu phí dịch vụ

Định giá Doanh nghiệp

TT Tên file Định dạng file Download
1 TT 111/2020/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần
2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ
3 Thông tư 30/2018/TT-NHNN: Hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng
4 Thông tư 45/2018/TT-BTC v.v Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính th
5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định việc sắp xếp lại , xử lý tài sản công
6 Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 v.v Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và Cty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đ
7 Thông tư số 40/2018/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 04/05/2018 v.v Hướng dẫn bán Cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của DNNN và Cty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi
8 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục trình tự định giá tài sản trong tố tụng
9 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về vốn đầu tư nhà nước vào doanh ng
10 Luật số 15/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng tài sản công
11 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngầy 16/11/2017 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
 Trang:    1  2  3 
logos 25 năm
Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC
Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Thuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại: (024)38432171 - 08042566 - 08044499 - 08043139
Fax: (024)38472271 - (024)37281550
Chi nhánh Miền Nam
49 Pasteur (lầu 7), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3940 7286, (028)6291 0500, (028)38218874
Fax: (028)3940 7187
Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá - VVFC Hà Nội
Số 3, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (024)3556 0226/227
Fax: (024)3556 1817
Chi nhánh Hải Phòng
25 Nguyên Hồng, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 371 5129
Fax: (0225) 371 5127
Chi nhánh Bắc Trung Bộ
Số 15A Lê Khôi, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (0237) 372 0628
Fax: (0237) 372 0618
Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên
140 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại: (0262) 384 3383
Fax: (0262) 384 3382

© 2015 VVFC. All Right Reserved
Designed by Thietkeweb - Seo