Chào mừng quý khách ghé thăm website của Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC)
Trang chủ |Sitemap |Check mail
banner
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Trụ sở chính
0804.2566 - 08043139
08044499 - 08042566
Fax:
024.38472271

Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Cục Quản lý giá

Ngày 11/1/2016, tại Viện Chiến lược và chính sách Tài chính, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Tài chính đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá và thẩm định giá” do ThS. Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá và ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá đồng chủ nhiệm. 


Toàn cảnh buổi đánh giá nghiệm thu đề tài

Nhận định tầm quan trọng của thông tin trong công tác phân tích, dự báo ngành Tài chính nói chung và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý giá nói riêng, việc phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực giá và thẩm định giá đã được luật hóa một cách cụ thể tại các quy định của Luật Giá, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Giá và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Theo đó, Bộ Tài chính là cơ quan có trách nhiệm xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, là đầu mối kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, ngành và địa phương, cung cấp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, những bất cập hiện nay trong việc tổ chức hệ thống thông tin dữ liệu về giá của các cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam đã gây không ít khó khăn cho Nhà nước trong quản lý, điều hành, giám sát và dự báo giá cả, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước và hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế quốc tế khiến giá cả biến động từng ngày, từng giờ theo thị trường.

 
 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu tại buổi nghiệm thu Đề tài 
 
Do vậy, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Tài chính giao, Cục Quản lý giá đã triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá và thẩm định giá” nhằm tạo lập, hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và đề xuất giải pháp tổ chức hệ thống cơ sở dữ liệu này một cách hiệu quả, khoa học để triển khai áp dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng nguồn thông tin về giá, từ đó góp phần hỗ trợ cho quá trình phân tích, dự báo và ra quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý, điều hành giá một cách kịp thời và hiệu quả. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận của việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giá, nội dung nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, tìm hiểu cách thức tổ chức hệ thống thông tin này dưới dạng tập hợp dữ liệu có cấu trúc, nghiên cứu các bài học kinh nghiệm về xây dựng Cơ sở dữ liệu kinh tế của một số nước và tổ chức quốc tế; Đề tài đã rút ra một số phương thức hiệu quả thường được các tổ chức quốc tế thực hiện. Đồng thời đưa ra đặc điểm của Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và thẩm định giá là một hệ thống các thông tin về giá có quy mô ở tầm quốc gia do là cơ sở dữ liệu về giá được Bộ Tài chính xây dựng, quản lý và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương, cùng với đó, kết nối với cơ sở dữ liệu về giá của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá trình bày tóm tắt Đề tài nghiên cứu. 
 

Dựa trên việc rà soát cơ chế chính sách quản lý giá, đặc biệt là từ khi Luật Giá được ban hành, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về giá chính thức được luật hóa, Đề tài đã đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương và địa phương như: Tại Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính; tại một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính có liên quan; tại một số Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ; tại các Sở Tài chính và các doanh nghiệp thẩm định giá. Từ đó, nhóm tác giả nghiên cứu Đề tài muốn có cái nhìn tổng quan về việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của các cơ quan Nhà nước, những thông tin nào còn thiếu cần phải bổ sung, những khó khăn nào cần phải giải quyết.

Trên cơ sở phân tích lý luận và khảo sát thực tiễn, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp cũng như hướng nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo về xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và thẩm định giá nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa nền tài chính quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tập trung, đồng bộ và thống nhất, là đầu mối kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các Bộ, ngành và địa phương thuận tiện cho việc quản lý, lưu trữ và khai thác sử dụng; tích hợp và đồng bộ với các hệ thống thông tin khác trong ngành tài chính (hải quan, thuế, ngân sách…). Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá với số lượng thông tin ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ công tác điều hành; hỗ trợ việc ra quyết định đúng đắn, kịp thời của các cấp lãnh đạo đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá; tạo lập một nguồn thông tin chuẩn mực phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về giá cả hàng hóa, dịch vụ và tài sản nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách, giải pháp, biện pháp quản lý, điều hành thông tin trong lĩnh vực giá và thẩm định giá của Nhà nước cũng như giúp công khai, minh bạch thông tin về giá cả hàng hóa, dịch vụ và tài sản, góp phần ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát.

Các giải pháp được đề xuất trong đề tài bao gồm Giải pháp xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và Nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. Theo đó, nội dung Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá gồm bốn nhóm chủ đề chính: (A) Cơ sở dữ liệu về mức giá hàng hóa, dịch vụ, tài sản; (B) Cơ sở dữ liệu về thẩm định giá; (C) Cơ sở dữ liệu về văn bản quản lý nhà nước về giá, các báo cáo tổng hợp; (D) Cơ sở dữ liệu về các thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá. Đề tài cũng đề xuất Nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá gồm các giải pháp về mô hình kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; nguồn dữ liệu; dữ liệu đặc tả; thu thập thông tin; xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu; quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu.

Từ ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu Đề tài, TS. Lê Hải Mơ – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách Tài chính - chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao chất lượng đề tài cũng như sự nghiêm túc, công phu trong nghiên cứu của các tác giả; cách tiếp cận đề tài của ban chủ nhiệm đề tài là rất hợp lý, khoa học và logic, đáp ứng được yêu cầu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; đồng thời đề ra được các giải pháp có giá trị ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý nhà nước về giá. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục chắt lọc những ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng, tiếp tục nghiên cứu một số nội dung còn để mở trong những giải pháp đã được đề xuất để ngày càng hoàn thiện cơ chế quản lý giá của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học chuyên ngành tài chính nhất trí nghiệm thu thông qua với điểm tổng cộng 631 điểm, điểm bình quân 90,1/100, đạt loại Giỏi.

* Theo http://www.mof.gov.vn/
Ban Biên tập VVFC - Tiền thân là Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính.


Các bài viết khác
logos 25 năm
Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC
Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Thuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại: (024)38432171 - 08042566 - 08044499 - 08043139
Fax: (024)38472271 - (024)37281550
Chi nhánh Miền Nam
49 Pasteur (lầu 7), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3940 7286, (028)6291 0500, (028)38218874
Fax: (028)3940 7187
Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá - VVFC Hà Nội
Số 3, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (024)3556 0226/227
Fax: (024)3556 1817
Chi nhánh Hải Phòng
25 Nguyên Hồng, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 371 5129
Fax: (0225) 371 5127
Chi nhánh Bắc Trung Bộ
Số 15A Lê Khôi, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (0237) 372 0628
Fax: (0237) 372 0618
Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên
140 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại: (0262) 384 3383
Fax: (0262) 384 3382

© 2015 VVFC. All Right Reserved
Designed by Thietkeweb - Seo